Razaman Bayramı Hakkında Bilgi

Ramazan ayı veya Ramazanu’l-Mübarek, oruç tutmanın Müslümanlara farz olduğu Kameri ayların dokuzuncu'sudur.

Dini Bilgiler 19.04.2020, 20:09 19.04.2020, 20:16
1079
Razaman Bayramı Hakkında Bilgi

Ramazan 2020 (Türkiye). Başlangıç:
24 Nisan, Cuma
Bitiş:
23 Mayıs, Cumartesi

Ramazan ayı veya Ramazanu’l-Mübarek (Arapça: رَمَضان المُبارَک), oruç tutmanın Müslümanlara farz olduğu Kameri ayların dokuzuncusudur. Kur’an-ı Kerim, bazı ayetlerin de vurguladığı gibi Ramazan ayında nazil olmuş ve Kadir Gecesi bu aydadır. Şiaların birinci imamı, Hz. İmam Ali (a.s) Ramazan ayının yirmi birinci günü şehit olmuştur. Bu sebeple bu ay Şialar nezdinde daha da önem kazanmıştır.

Bu ayın en önemli ibadetleri şunlardır; oruç tutmak, Kur’an tilavet etmek, Kadir gecelerini ihya etmek (geceyi uyumadan ibadetle geçirmek), dua, istiğfar, iftar (yemeği) vermek, yoksullara yardımda bulunmak. Bu ay Müslümanlar arasında özel bir konum ve saygınlığa sahiptir. Bu ay ibadet ayıdır. Müminler Ramazan Ayının manevi bereket ve güzelliklerinden daha fazla istifade etmek için Recep ve Şaban aylarında manevi hazırlıklara başlamaktadırlar.

İçindekiler

 1. Ramazan (sözlük manası)
 2. Kur’an’da Ramazan Ayı
 3. Hadislerde Ramazan Ayı
 4. Bu Ayda Gökten Ses Gelmesi
 5. Semavi Kitapların Nazil Olduğu Ay
 6. Ramazan’ın Başlangıç ve Sonunun Belirlenmesi
 7. Ramazan Ayının Amelleri
 8. Ramazan Ayındaki Önemli Olaylar
 9. Kudüs Günü
 10. Ramazan Gelenek ve Görenekleri
 11. Yerel Gelenekler
 12. Yiyecekler
 13. Top Atışları
 14. Cami ve İmamzadeler
 15. Kahvehaneler ve Spor Salonları
 16. İbni Mülcem’in Öldürülmesi

Ramazan (sözlük manası)

Ramazan sözcüğü, şiddetli sıcaklık, yakıcı hararet ve yakmak anlamına gelen “r-m-z” kökünden mastardır. Bazı dil bilimciler bu ayın Ramazan olarak adlandırılmasının nedenini, bu ayın mevsimsel şiddetli sıcaklarda yer almasına bağlamışlardır. Dolayısıyla bu ayın oruç hükmüyle bir ilgisi yoktur. Zira oruç tutma emri, İslam dininden sonra farz olmuştur. Oysa Ramazan ayı İslam’dan önce bu isimle isimlendirilmiştir.

Kur’an’da Ramazan Ayı

Ramazan sözcüğü Kur’an’da bir kere geçmiş ve onda da Ramazan ayı kastedilmiştir. Bu ay Kur’an’da ismi açıkça geçen ve değer verilen tek aydır : “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin…” (Bakara, 185)

Hadislerde Ramazan Ayı

Peygamber Efendimiz Şabaniye hutbesinde bu ay için birçok fazilet zikr etmiştir, bunlardan bazıları; İnsanlar bu ayda Allah'a misafirliğe davetlidirler, Kadir gecesi bu aydadır ve bin aydan daha hayırlıdır, bu ayın bir gecesinde ihya tutulması ve namazla geçirilmesi normal aylara kıyasla yetmiş gecenin ibadetine eş değerdedir. Bu ay sabır ayıdır ve sabrın ödülü karşılığı Allah'ın cennetidir, paylaşma ayıdır bu ayda mümin kulların rızıkları çoğaltılır, bir mümine iftar vermenin karşılığı bir köle azat etmekle eş değerdedir ve aynı şekilde Peygamber Efendimiz bu ayın değerini şu şekilde zikrediyor; eğer insanlar bu ayın değerini bilselerdi bütün ayların Ramazan ayı olmasını arzu ederlerdi ve gene Peygamber Efendimiz, bu ayda cehennemin kapıları kapanır, ve cennet kapıları açılır ve şeytanlar zincirlere vurulurlar buyurmuştur. Bu ayın azamet ve büyüklüğü hakkında masumlardan (a.s) çok sayıda hadis nakledilmiştir. Onlardan bazıları şunlardır:

 • Ramazan, Allah Teâlâ’nın adlarından biridir.
 • Öyle bir aydır ki eğer değeri bilinirse insan, bütün yılı oruç tutmayı arzu eder.
 • Öyle bir aydır ki eğer kul o ayda bağışlanmazsa, başka aylarda bağışlanma ümidi yoktur.
 • Semavi kitapların nazil olduğu aydır.
 • Allah’ın ayıdır.
 • İlahî rahmet ve mağfiret ayıdır.
 • Günahların döküldüğü aydır.
 • Göklerin kapılarının açıldığı aydır.
 • Sevap ların iki katına çıktığı aydır.
 • Kur’an’ın baharıdır.
 • Cehennem kapılarının kapandığı aydır.
 • Cennet kapılarının açıldığı aydır.
 • Şeytanların zincire vurulduğu aydır.
 • İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir hadise göre, bu ayda güzel ahlak lı olmak insanın sırat köprüsünde sabitkadem olmasına neden olur.

Bu Ayda Gökten Ses Gelmesi

Hadislerde geçen İmam Mehdi’nin (a.s) zuhur alametlerinden biri olarak “gökten ses gelmesi” hadisesi bu ayda gerçekleşecektir. Ayrıca rivayetlerde Ramazan ayının on üçüncü ya da on dördüncü gününde güneş tutulacağı ve yirmi beşinde ay tutulmasının beklenmedik bir şekilde gerçekleşeceği bildirilmiştir.

Semavi Kitapların Nazil Olduğu Ay

Nakledilen bazı rivayetlerde Kur’an-ı Kerim, İncil, Tevrat, Zebur ve sahifeler bu ayda nazil olmuştur.

Ramazan’ın Başlangıç ve Sonunun Belirlenmesi

Ramazan ayı da diğer Kameri aylar gibi hilalin görülmesi (rüyeti hilal) ile başlar veya bir önceki ayın (hilalin) üzerinden otuz gün geçmesiyle. Ramazan ayı başladığında müstahap amellerden biri de Ramazan hilalinin gözlemlenmesidir. Bazı hadislerde Ramazan ayının otuz gün olduğu ve hiçbir zaman ondan daha az olmayacağı[16] nakledilmiş ve bazı eski fakihler buna göre amel etmişlerdir. Ancak buna karşın, bazı hadislerde Ramazan ayının da diğer aylar gibi olduğu ve 29 veya 30’dan çıkabileceği zikredilmiştir. Fakihlerin çoğunluğu bu görüştedirler. Ramazan ayının başlangıcı ve diğer kameri ayların başlangıcı aşağıdaki seçeneklerden birinin sabit olmasıyla belirlenir;

 • Şahsın kendisinin ayın başlangıç hilalini görmesi
 • Başkalarının sözüne güven ve yakin etmek
 • İki adil kişinin şehadeti( gökyüzü bilimcilerinin sözüyle zıt olmaması şartıyla)
 • Önceki ayın otuz gününü kamil tamamlamış olması
 • Hakim-şer'in hüküm vermesi (bazı taklit merceğelerinin görüşüne göre)

Ramazan Ayının Amelleri

Ana Madde: Ramazan Ayının Amelleri, Ramazan Ayı Namazları, Ramazan Ayının Günlük Duaları

Ramazan ayı, Müslümanların en önemli ibadet ayıdır ve rivayetlerde bu ay için çeşitli amel ve ibadetler nakledilmiştir. Bu amel ve ibadetlerden bazıları müşterek, bazıları da bazı günlere özeldir.

Ramazan Ayındaki Önemli Olaylar

Ana Madde: Ramazan Ayı Olayları ve Etkinlikleri

 • Hz. Hatice’nin (s.a) vefatı;
 • İmam Hasan Mucteba’nın (a.s) kutlu doğumu;
 • Kadir gecesi ve Kur’an’ın nazil oluşu.
 • Mekke’nin Fethi;
 • İmam Ali’nin (a.s) şehadeti;

Kudüs Günü

Ana Madde: Kudüs Günü

İmam Humeyni (k.s) Filistin meselesini canlı tutmak için Ramazan ayının son Cumasını Kudüs günü olarak ilan etmiştir. Her yıl Ramazan ayının son Cuması dünya Müslümanları Filistin halkını desteklemek için yürüyüşler düzenlemektedirler.

Ramazan Gelenek ve Görenekleri

Çok eski yıllardan beri, insanlar Ramazan ayının ilk gününden itibaren bir cüz Kur’an tilavet etmekte ve ayın sonuna kadar Kur’an hatmemektedirler. Geçmişte Kur’an hatmi daha çok camilerde yapılırdı. Günümüzde radyo ve televizyonlar da Kur’an hatmi programları yaparak yayınlamaktadır. Cami ve ziyaret yerleri bu ayda daha çok şenlik ve festival havasındadır.

Birçok şehirde iftar saatinde dükkânlar kapatılır ve caddeler boşalır. Bazı camilerde akşam ezanından hemen sonra cemaat namazı kılınmakta, bazı yerlerde iftardan sonra ikame edilmekte ve namazdan sonra konuşma ve münacatlar yapılmaktadır. Yaz gecelerinde halk iftardan sonra alış veriş ve gece için hazırlıklar yapmaktadırlar. Bazı yerlerde iftar saatindeki tatil saatlerini geç saatlerde çalışarak telafi etmektedirler. Bazı televizyon kanalları Ramazan ayına özel yayınlar yaparak halkın manevi duygularına hitap etmeye çalışmaktadır.

İmam Hasan’ın (a.s) kutlu doğum günü ve yine İmam Ali’nin (a.s) şehadet yıl dönümü Şia bölgelerinde büyük şenlik ve yas ve matem içinde geçmektedir. İftar yemeği vermek ve ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere yardımda bulunmak bu ayda daha çok göze çarpmaktadır. Merhum Müezzin Zade’nin ezanı, Seher Duası ve Rabbena münacatı, bu ayın unutulmaz hatıralarındandır.

Yerel Gelenekler

Bazı bölgelerde ilk kez oruç tutan gençlere hediyeler verilmektedir. İftar vermek, dargınları barıştırmak, ziyaretlerde bulunmak da bu ayda halkın yaptığı etkinliklerdendir. Yine bazı yörelerde halkın kendisine has özel programları vardır. Arapların yaşadığı bölgelerde her gece Hüseyniyeler, camiler ve evlerde konuşma ve mersiye meclisleri düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde halka ikram olarak daha çok kendine has bir biçimde kahve verilmesidir.

Yiyecekler

Bu ayda halk arasında daha çok hurma, tulumba tatlısı ve yerel tatlı ve yiyecekler yaygın bir şekilde tüketilmektedir. Bazı yörelerde camilerde sade bir sofra açılarak iftar verilmektedir.

Top Atışları

O dönemler radyo, televizyon ve alarm gibi teknolojik aletler olmadığı için ezan saatlerinin girdiği belli olmamaktaydı. Bu yüzden akşam ve sabah ezan vakitlerinde davul, def gibi şeyler çalınır ve halk ezan vaktinden haberdar edilirdi. Büyük şehirlerde iftar ve sahur vakitlerinde top atışları yapılırdı. Tahran’da iki top bu iş için ayrılmıştı. Bu toplar iftar ve sahur vakitlerinde üç kez ateşlenirdi. Ayrıca insanlar sahur kafilesinden geri kalmamak için birbirlerinin evlerinin ışıklarına bakar ve eğer ışıkları yanmıyorsa birbirlerinin evlerinin kapılarını çalarak uyandırırlardı.[34] Kürt bölgelerinde halkın ezan saatlerinden haberdar olması için bunların yanı sıra müzik aletleri ve ilahîlerden de yararlanılırdı.

Münacatlar, seher duası ve sahur yemeklerinde ortaya çıkan ses ve coşkular o kadar çok yaygındı ki "Tahran-ı Kadim" kitabında bu coşku şu şekilde özetlenmektedir: “bu şamata ve kargaşalar seher vakitlerinde o kadar çok artmaktaydı ki şehir bir bütün halinde feryat etmekte ve coşmaktaydı. Öyle ki nakledildiğine göre Avrupalı diplomatlardan birisi Ramazan ayında seher vaktinde şehre girdiğinde yankılanan ses ve gürültüden ürkmüş ve halkın protestolar için ayaklandığını ya da devrim olduğu düşüncesiyle geri dönerek kaçmıştır.” Bu ayda işler neredeyse tatil olmaktaydı. Halk ibadetle meşgul olur ve evlilikler daha az yaşanırdı.

Cami ve İmamzadeler

Halk bu ayda vaktini daha çok camilerde, ziyaret yerlerinde ve imamzadelerin türbelerinde geçirirlerdi. İnsanlar bu mukaddes yerlerde ibadet eder ve vakitlerini ibadet ve Allah’ın Ramazan ayındaki emirlerini yerine getirmek için çaba gösterirlerdi.

Kahvehaneler ve Spor Salonları

Ramazan gecelerinde de halk vakitlerini kendilerini meşgul edecek eğlencelerle geçirirlerdi. Bazıları iftardan ve namazdan sonra bir mahalleden başka bir mahalleye ziyarete ve gezmeye giderlerdi. Sporcu olanlar cami ve vaaz programlarından sonra spor salonlarına gider[38] daha genç olanlar ise bazen kahvehanelere giderlerdi. Mahalle camileri de oruçluların vakitlerini geçirdikleri en kalabalık yerlerden biriydi.

İbni Mülcem’in Öldürülmesi

Ramazan ayının Fıtır bayramından önceki son töreni yirmi yedinci gününde yapılmaktaydı. Bir çok insan Ramazan ayının yirmi yedinci gününü İbni Mülcem’in (İmam Ali’nin katilinin) öldürüldüğü gün olarak bilmekte ve insanlar yirmi yedinci gece kelle paça ve kuru yemiş yerlerdi. Kirman, Hamedan, Erdebil, Şahrud ve Zencan gibi bir çok şehirde, “murat kesesi” adıyla bir para kesesini yıllık bereket getirmesi için dikerlerdi.

Ramazan 2020 (Türkiye). Başlangıç:

24 Nisan, Cuma

Bitiş:

23 Mayıs, Cumartesi

Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Kaç Yaşındasınız ?
Kaç Yaşındasınız ?
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
İmsak 05:52
Güneş 07:16
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:21
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3
escort izmir izmir escort bayan izmir escort escort antalya anal porno porno izle beğeni hilesi twitter beğeni satın al