trombosit düşüklüğü hangi hastalıklara işaret eder Haberleri