O Kadar Berrak ki Sanki Yok Gibi!

Doğa 10.09.2015, 11:04

Yunanistan Kefalonya adasındaki Melissani mağarası Yunan mitolojisinde "perilerin mağarası" olarak geçiyor.