10 Büyük Şair ve Ozandan Gözlerinizi Yaşartacak En Güzel 10 Kasım Şiirleri

Aslında mısralar, satırlar yetmez onu ve kaybının acısını anlatmaya. İşte, büyük ustalardan 10 Kasım'a dair en güzel şiirler.

Yaşam 10.11.2015, 13:56 10.11.2015, 15:58
10 Büyük Şair ve Ozandan Gözlerinizi Yaşartacak En Güzel 10 Kasım Şiirleri


1. 10 Kasım Türküsü (Fazıl Hüsnü Dağlarca)


Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,
Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,
Ulusun egemen olduğunu
Özgür olduğunu
Haykıracağım haykıracağım işte,
Senin sustuğunca!
Yolunda yürüyeceğim Atatürk;
Ana baba oğul kız,
Dere tepe bucak köy,
Yeryüzü yaşamalarımla değil
Oralarda, Senin gittigince!
Atatürk, taşıyacağım
Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,
Senin taşıdığını;
Yurdun gök ülküsü
Dalgalanırken,
Senin bayrağını yücelteceğim.
Senin çıktığınca.

2. Atatürk'ü Duymak (Behçet Necatigil)

Ulu rüzgâr esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi.
Kişi ne zaman dinç;
Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
Her ışık-kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yakınsın, daha da sıcak
Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

3. Mustafa Kemal Seslense (Behçet Kemal Çağlar)


Ben Mustafa Kemal'im.
Büyük büyük denizlerim vardır benim
Hürriyeti içmiş dalgalarım.
Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim
Ulusumun yarınında sevincim
Ben Mustafa Kemal'im heyy... 
Karanlığı deler gözlerim.
Dalgalara binip gelmiş kahraman,
Gökçe gözlerine türküler yaktığımız... 
Hâni bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan
İşte benim... 
Ben... 
Mustafa Kemal... 
Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda
Deyip, öyle girdim savaşa
Komut verdim
Şahlandı cümle vatan
Boğdum kör talihi zindanında.
Bahtı gülen anaları yurdumun
Gökleri, dağları, denizleri
Yarınları, güvenip de uyuduğum
Aslan yeleli ışığı sınırlarımın
Mehmetleri
Tutun ellerinden yüreklerinizin
Sevgilerinizle beni yıkayın.
Yüzyıllar öncesinden
Yüzyıllar sonrasından gelir sesim
Sevdiğim
Bir tanem
Türkiye'lim
Sen varoldukça belli ki
Ben Mustafa Kemal'im.
Sen var oldukça belli ki
Ben Mustafa Kemal'im.

4. Atatürk'ü Düşünürken (Cahit Sıtkı Tarancı)

Ne şairane mevsimdi eskiden sonbahar 
Bahçeleri talan eden bir deli rüzgardı 
Kırılan dal düşen yaprak şaşkın uçan kuşlar 
Eskiden sonbaharın bir güzelliği vardı 

Gel gör ki Atatürk'ün ölümünden bu yana 
Sonbahar dahi bir tuhaf bir başka geliyor 
Vatan gerçeklerini hatırlatıp insana 
Türk yüreklerimizi burka burka geliyor


5. Ağlayalım Atatürk'e (Aşık Veysel)

Ağlayalım Atatürk'e
Bütün dünya kan ağladı
Süleyman olmuştu mülke
Geldi ecel, can ağladı

Doğu batı cenup şimal
Aman tanrı bu nasıl hal
Atatürk'e erdi zeval
Memur mebusan ağladı

Atatürk'ün eserleri
Söyleyecek bundan geri
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti, vatan ağladı

Fabrikalar icat etti
Atalığın ispat etti
Varlığın Türke terketti
Döndü çarh devran ağladı

Bu ne kuvvet, bu ne kudret
Var idi bunda bir hikmet
Bütün Türkler İnön'İsmet
Gözlerimiz kan ağladı

Tren hattı tayyareler
Tükler giydi hep kareler
Semerkantla Buharalar
İşitti her yan ağladı

Siz sağ olun Türk gençleri
Çalışanlar kalmaz geri
Mareşalin askerleri
Ordular tümen ağladı

Zannetme ağlayan gülmez
Aslan yatağı boş kalmaz
Yalnız gidenler gelmez
Her gelen insan ağladı

Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin özü
Koruyalım yurdumuzu
Dost değil, düşman ağladı

6. Atatürk Gülümsedi (Talat Tekin)

Atatürk gülümsedi öğretmenim 
Siz sınıfa girince 
Dağıldı kara bulutlar
Açıldı gonca.

Baktı ki okul yenidir 
Siz yenisiniz düşünceler yeni 
Atatürk gülümsedi öğretmenim 
Saklayamadı sevincini.

Baktı ki gençsiniz bilgili 
Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince 
Atatürk gülümsedi öğretmenim 
Sevindi onca.

Baktı ki karışmış aramıza
Çiziyorsunuz yolu
Atatürk gülümsedi öğretmenim
Gözleri dolu dolu.
Anlaşılan bütün yaz 
Atatürk gözünü kırpmamış 
Çünkü boşmuş sıralar 
Çünkü harf okunmamış.
... 

Ama baktı ki gün doğmuş 
Bir koşu varmışız okula 
Özlemle açılmış kitaplar 
Bir iştah kızda oğlanda.

Baktı ki zil çalmış sınıfa girmişsiniz 
Bütün bakışlar sizde 
Günaydın demiş derse başlıyorsunuz 
Sımsıcak bir sevgi gözlerinizde

Baktı ki Türkiye'si Türkiye'miz 
Aydınlık ufuklara yürüyor hızla 
Atatürk gülümsedi öğretmenim 
Kürsüde kendini görünce.

7. Gidiyor (Orhan Seyfi Orhon)

Gidiyor, rastgelemez bir daha tarih eşine
Gidiyor, on yedi milyon kişi takmış peşine

Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla
Gidiyor, göğsünü çepeçevre saran bayrakla

Gidiyor, izleri üstün birikmiş yaşlar
Gidiyor, yerde kılıçlarla eğilmiş başlar

Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi
Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan meş’alesi

Yine bir devr açacakmış gibi en başta O var
Hıçkıran seste O var, sessiz akan yaşta O var

Siliyor ruhunun ulviliği fani etini
Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini

Büyüyor, gökten inip toprağa yaklaştıkça
Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça

8. Mustafa Kemal'i Düşünüyorum (Ümit Yaşar Oğuzcan)

Mustafa Kemal'i düşünüyorum; 
Yeleleri alevden al bir ata binmiş 
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri, 
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda, 
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri... 

Mustafa Kemal'i düşünüyorum; 
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında 
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği 
Arkasından dağ dağ ordular geliyor 
Her askeri Mustafa Kemal gibi.

Mustafa Kemal'i düşünüyorum; 
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel 
Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. 
Al bir ata binmiş yalın kılıç 
Koşuyorlar zaferden zafere... 

Mustafa Kemal'i düşünüyorum; 
Ölmemiş bir Kasım sabahı! 
Yine bizimle beraber her yerde. 
Yaşıyor dört köşesinde vatanın 
Yaşıyor damar damar yüreklerde.

Mustafa Kemal'i düşünüyorum: 
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda, Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. 
Uykularıma giriyor her gece 
Elllerinden öpüyorum.

 1. 9. Mustafa Kemal (Attila İlhan)

  Dağ başını efkâr almış,
  Gümüş dere durmaz ağlar, 
  Gözyaşından kana kesmiş gözlerim, B
  en ağlarım, çayır ağlar, çimen ağlar, 
  Ağlar, ağlar, cihan ağlar. 
  Mızıkalar iniler, ırlam ırlam dövülür, 
  Altmış üç ilimiz, altmış üç yetim, 
  Yıllar gelir geçer, kuşlar gelir geçer, 
  Her geçen seni bizden parça parça götürür, 
  Mustafa’m, Mustafa Kemal’im. 
  Diz dövdüm, 
  Gözlerim şavkı aktı Sakarya’nın suyuna, 
  Sakarya’nın suları nâmın söyleşir. 
  Hemşehrim Sakarya öksüz Sakarya 
  Ankara’dan uçan kuşlar, 
  Kemal’im der günler günü çağrışır, 
  Kahrolur bulutlara karışır, 
  Gök bulut, yaşmak bulut, 
  Uca dağlar, dev boyunlu morca dağlar 
  Divan durmuş bekleşir, 
  Mustafa’m, Mustafa Kemal’im. 
  Nasıl böyle varıp geldin, hoşgeldin, 
  Çıngı kaymış yalazlanmış gözlerin,
  Şol yüzünde güneş südü sıcaklık, 
  Ellerinden öperim, Mustafa Kemal. 
  Senin dalın, yaprağın, biz senin fidanların, Biz bunları yapmadık, 
  Sen elbette bilirsin, bilirsin Mustafa Kemal. 
  Elsiz, ayaksız bir yeşil yılan 
  Yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa Kemal. 
  Hani bir vakitler Kubilay’ı kestiler, 
  Çün buyurdun kesenleri astılar, 
  Sen uyudun asılanlar dirildi, 
  Mustafa’m, Mustafa Kemal’im. 
  Karalar kuşanmış, Karadeniz akmam diyor, 
  Dokunmayın, ağlamaktan bıkmam diyor,
  Bu gece kıyamet gecesi, bu vapur Bandırma vapuru, 
  Yattığı yer nur olsun Mustafa Kemal, 
  Ben ölümden korkmam diyor, 
  Korkmam diyen dilleri toz oldu, toprak oldu, 
  Değirmen döndü dolandı, yıllar oldu, 
  Bir kusur işledik bağışlar mı kimbilir, 
  O bize öğretmedi kazan kaldırmasını, 
  Günahı vebali öğretenin boynuna, 
  Erdirip oldurana ana avrat sövmesini,
  Yüreğim kırıldı kanım kurudu, 
  Var git Karadeniz var git başımdan, 
  Mızıka çalındı düğün mü sandın, 
  Bir yol koyup gideni gelir mi sandın, 
  Mustafa’m, Mustafa Kemal’im. 
  Ankara’nın taşına bak, 
  Tut ki baktım, uzar gider efkârım, 
  Çayır ağlar, çimen ağlar, ben ağlarım, 
  Gözlerimin yaşına bak, Ankara Kalesi’nde, Rasattepe’de 
  Bir akça şahan gezer dolanır, 
  Yaşın yaşın mezarını aranır, Şu dünyanın işine bak, 
  Mustafa’m, Mustafa Kemal’im…

  10. Kutsal Özlem (Aşık Mahzuni Şerif)

  Sana hasret, sana vurgun gönlümüz, 
  Neredesin mavi gözlüm, 
  Nerde, nerde, nerdesin dost? 
  Bu gemi bu Karadeniz 
  Sarı saçlım, mavi gözlüm, 
  Nerde, nerde, nerdesin dost? 

  Ararım izini Dolmabahçe’den, 
  Bir daha dönmez mi bu yola giden? 
  İçimde sen, gözümde sen 
  Sarı saçlım, mavi gözlüm Nerde, nerde, nerdesin dost? 

  Kurban olam yürüdüğün yollara,
  Kara peçe yakışmıyor kullara, 
  Uyan bak bizim hallara, 
  Sarı saçlım, mavi gözlüm, 
  Nerde, nerde, nerdesin dost?

  Bulutlar terinden, dağlar kokundan, 
  Sarhoştur sevdiğim Mahzuni bundan, 
  Bir daha gel, gel Samsun’dan, 
  Sarı saçlım, mavi gözlüm 
  Nerde, nerde, nerdesin dost?
Yorumlar (1)
Sosyal medya 4 yıl önce
Paylaşım için teşekkürler keyif aldım http://bilboard.net
-3
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kaç Yaşındasınız ?
Kaç Yaşındasınız ?
Namaz Vakti 18 Ocak 2021
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:48
Akşam 18:10
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12